dyscypliny

diagnostyka

urządzenia POCT do pomiarów krzepnięcia krwi (koagulacja), oksymetrii i aktywności płytek (agregacja), automatyczne urządzenie do nacinania skóry

kardiologia / radiologia interwencyjna

prowadniki, cewniki, mikrocewniki, przedłużający cewniki prowadzący, Y-konektory, stenty, balony, cewniki uniwersalne, zestawy

pneumologia / onkologia

cewniki IPC, urządzenia do ambulatoryjnego leczenia odmy opłucnowej, cewniki do torakocentezy

otorynolaryngologia (ORL) / ucho-nos-gardło

jednorazowy materiał medyczny nie tylko dla laryngologa - ssaki / kaniule ssące, regulatory, węże ssące, wzierniki do nosa i ucha, skalpele do paracentezy, aplikatory / watotrzymacze, torby wymiocinowe, uchwyty do lamp, gotowe zestawy ssące, kaniule itp. 
 

Euromedical Polska sp. z o.o., Ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Polska
Phone +48 698 615 024, +48 606 562 750
REGON: 385341895, NIP: PL6762576693, 6762576693